Radical Performance je online!

Na sklonku závodnej sezóny sa nám konečne podarilo spustiť dcérske stránky, venované nášmu závodnému tímu Radical Performance. Cieľom týchto stránok je prinášať vám informácie o našom závodnom tíme a jeho výsledkoch v súťažiach, o našich autách a ich úpravách, alebo zdieľať s vami naše bohaté skúsenosti s rôznymi výrobcami aftermarketových či tzv. performance dielov pre automobily. Keďže primárnou stránkou a doménou stále zostáva www.nipponcars.sk, žiadalo sa nám spustiť niečo, kde by sme dokázali blogovať a písať články nezávisle od internetového obchodu. Keďže chlapci z NipponCars a Radical Performance sú navzájom prepojení, riešenie tohto projektu prostredníctvom subdomény radical.nipponcars.sk sa nám zdalo najlogickejšie. Veríme, že sa vám naše stránky budú páčiť.